Loading Laddar...
 

Transportstyrelsen vill ändra

Att pilla på sin mobiltelefon när man kör bil är det alltför många som gör. 
För att kunna påverka framför allt unga vuxnas attityder och beteenden genomför 
Transportstyrelsen en informationskampanj som riktar sig mot den gruppen.

För precis ett år sedan, den 1 december 2013, infördes en ändring i trafikförordningen som innebar att det bara var tillåtet att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning om det inte påverkade körningen på ett trafikfarligt sätt. Samtidigt fick Transportstyrelsen ett uppdrag att informera om de nya reglerna. Ett resultat av detta är informationskampanjen Sluta Rattsurfa som startar nu och pågår i fyra veckor.

Målet för kampanjen är främst unga vuxna mellan 18 och 30 år och anledningen till det är att de dels använder mobiltelefon i större utsträckning än andra, dels inte har så lång erfarenhet av att köra bil.

– Ungdomar har många gånger svårt med riskbedömning och har hög tilltro till sin förmåga att göra flera saker samtidigt, säger Hans Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen. Den som kör 40 kilometer i timmen och tittar ner på sin telefon i 2 sekunder hinner rulla 22 meter utan att ha en aning om vad som har hänt. Det är det riskbeteendet vi vill få bort genom den här kampanjen.

Informationskampanjen pågår under hela december och kommer att gå på bio, reklamradio, Youtube och Facebook. En speciell kampanjsida, SlutaRattsurfa.se har tagits fram för att kunna informera målgruppen om faran med att inte vara uppmärksam på trafiken när man kör.

En informationsfilm kommer även att visas på Anslagstavlan på SVT.

Här finns webbplatsen http://www.slutarattsurfa.se/

Frågor och svar om mobilanvändning i fordon.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/I-fordonet/Regler-for-mobilanvandning-och-kommunikationsutrustning/Fragor-och-svar-om-mobilanvandning-i-bilen/