Loading Laddar...
 

Körkort i sommar ?

Under sommaren är det högtryck för körkortstagandet i Sverige. 
Många använder sin ledighet eller semester för att ta det efterlängtade körkortet. 
Kombinationen av stor efterfrågan av prov, semestertider för förarprövare skapar ofta kö till förarprovet. 
En starkt bidragande orsak till köerna är också att många körkortsaspiranter inte kommer tillräckligt väl förberedda till provet och underkänns och därmed ökar omproven. 
Trafikverket arbetar nu därför hårt med att hantera detta med bl.a. förnyat servicelöfte avseende väntetider och omfördelade resurser. 
STR vill från sin sida bjuda på bra tips och vägledning till de privata handledarna för att öka trafiksäkerheten samt godkännandet vid proven.Trafikverket och STR är överens om att informationen kring vikten av att komma väl förberedd till förarprovet måste stärkas om den negativa trenden med allt fler underkännanden vid prov ska brytas. För många människor innebär körkortet steget in på arbetsmarknaden och vi vet att många får jobb lättare om man har körkort. Samtidigt har vi, som Trafikverket mycket riktigt påvisar i sin aktuella översyn av provverksamheten, haft en negativ trend med ökat chansande vid proven och med det också långa och ryckiga köer vid prov.

Statistiken för förarproven talar även sitt tydliga språk vilket allt för få är medvetna om: Ca 75 % av körkortsaspiranter som tar hjälp av en trafikskola klarar provet vid första försöket jämfört med privatister som har en klart sämre statistik: knappt 40 %.


Här kommer sju smarta tips för att optimera vägen fram till körkortet:

1. Vill du som handledare ta hjälp av en trafikskola så besök gärna fler trafikskolor innan ni beslutar vilken ni anlitar. Kolla gärna upp öppettider, hur just deras upplägg är, hjälp och stöd mm. Väljer ni att köra helt privat så gå in på Körkortsportalen och läs om ditt ansvar som handledare, broschyren ”Allt om körkort”, kursplan mm.


2. Låt gärna den du ska handleda göra en testlektion på en trafikskola så du får en uppfattning om tidsåtgång samt kostnad för totalt utbildning. Med detta som grund kan sen du, trafikskolan och den du handleder tillsammans planera vägen fram till körkortet. Oavsett om du går privat eller via trafikskola, eller kombinerar båda, så ger detta dig en god grund att stå på.


3. Det är definitivt kostnadseffektivt att för dig som handledare åka med då den du handleder tar lektioner på trafikskola. Det kostar normalt inget extra, du får tips och råd och du kan se hur du bäst kan lägga upp mängdträningen där hemma. Ett effektivt samarbete gör att den du handleder bättre och att ni snabbare når körkortet.


4. Planera långsiktigt! Det tar sin lilla tid att ta körkort och utgå inte från att alla är lika i familjen/vänkretsen. Tidsåtgången för körkortsprocessen är väldigt individuell beroende på många saker, bl a upplägg för utbildningen, tidsåtgången och förkunskaper.


5. Oavsett om du kör på trafikskola eller privat så är det viktigt att köra regelbundet och kombinera teori och körning. Detta är betydligt mer kostnadseffektivt än att t ex köra 1-2 gånger i månaden. Kör man regelbundet, går det snabbare framåt i utbildning och man behöver inte ägna så mycket tid åt att repetera det man glömt sen sista körningen. Förbered också inför varje lektion eller körning med att plugga i lärobok och arbetshäfte eller gör den läxa du fått. Sätt upp mål tillsammans med den du handleder för varje körning eller lektion.


6. Försök att ge den du handleder en så bred körvana som möjligt. Fokusera inte bara på det som kommer på provet. Många körkortsaspiranter med dess handledare väljer bort t ex omkörning för att de vet att detta sällan kommer på provet, men hur ofta behöver du inte göra en omkörning när du väl har ditt körkort? Dessa riskfyllda moment kan du med fördel ta hjälp med ifrån en trafikskola.


7. Mängdträna mycket med den du handleder. Effektivt är att låta ett nytt moment introduceras av en trafikskola så att det blir rätt från början, sen sköter du mängdträningen och nästa gång checkar skolan av momentet så allt är ok. Därefter börjar du med ett nytt moment. Erfarenheten visar att detta är mycket effektivt och ger goda grunder för trafiksäkra förare.

 

Lycka till !